Monthly Archives: август 2022

На 02.09.2022 г. може да се информирате в училището за разпределението на първокласниците по паралелки. Срещата с родители ще се състои от 17:30 ч., както следва: Iа клас – 05.09.2022 г. (понеделник) Iб клас – 07.09.2022 г. (сряда) Iв клас […]
На 19.08.2022 г. в гр. Пловдив Управителния съвет на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СВЕТИ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПЛОВДИВ” взе решение за провеждане на общо отчетно-изборно събрание на сдружението и на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ кани членовете на сдружението да участват в събранието, […]