Yearly Archives: 2022

България, гр. Пловдив ул. Пряпорец № 1    тел./факс: 00359 32 678010    мобилен: 00359 898 699 309   e-mail: gignatov@forestjeans.com ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОСТАВКА НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ОТ 01.12.22Г НУ “Климент Охридски”, Гр.Пловдив ПОКУПКА НА УНИФОРМАТА: 1. Във връзка със създаване на […]
През учебна 2022-2023 година НУ „Климент Охридски“ ще реализира проект по Национална програма „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“. Проекта предвижда сформиране на: –        Вокална група за изпълнение на народни песни – 12 участника –        Инструментална група – пиано – […]
На 02.09.2022 г. може да се информирате в училището за разпределението на първокласниците по паралелки. Срещата с родители ще се състои от 17:30 ч., както следва: Iа клас – 05.09.2022 г. (понеделник) Iб клас – 07.09.2022 г. (сряда) Iв клас […]
На 19.08.2022 г. в гр. Пловдив Управителния съвет на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СВЕТИ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПЛОВДИВ” взе решение за провеждане на общо отчетно-изборно събрание на сдружението и на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ кани членовете на сдружението да участват в събранието, […]