Начално училище „Свети Климент Охридски” е създадено през 1935 година и е носител на Орден „Кирил и Методий” ІІ-ра степен.

В училището се обучават 285 ученика от І до ІV клас, организирани в 12 паралелки.

Наличието на добра материална база и съвременна техника поставят училището сред най-предпочитаните в район „Южен” на гр. Пловдив. Всичко това създава ползотворна атмосфера за работа и отдих на учениците. Колективът на училището участва успешно в редица проекти, а в него се трудят утвърдени и отговорни специалисти, доказали способностите си през годините.

  • Училището предлага целодневно обучение в І-ви клас с обяд за желаещите. Организират се полуинтернатни групи, в които учениците да подготвят домашните си по учебните предмети под ръководството на квалифицирани учители.
  • Ежегодно се организират екологични зелени училища, летни лагери и празници.
  • Школите по математика, рисуване, музика, футбол утвърждават своето име с призовото класиране на възпитаниците им.
  • Осигурява се интензивно обучение по английски език от първи клас.
  • В училището функционира компютърен кабинет по информационни технологии, който се използва за провеждане на демонстрационни уроци. Той разполага с 10 компютъра с Интернет достъп, свързани в локална мрежа, принтер, скенер и камера. В него се провеждат часовете по СИП – информационни технологии 2-4 клас.
  • Училището разполага и с мултимедиен проектор, телевизор и DVD, които се използват от учителите за подготовка и представяне на интерактивни уроци. Наличната техника позволява учителите по различните учебни дисциплини да включват елементи на компютърното обучение в часовете си – PowerPoint презентации, готови мултимедиини продукти, демонстрации на видео филми и др.