Monthly Archives: март 2021

Уважаеми родители, В изпълнение на Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че обучението на учениците в периода 22.03. 2021 г. – 31.03.2021 г. […]
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че към 18.03.2021 г. епидемичната обстановка е : Един карантиниран ученик от 1 клас – контактен на близък. Карантината изтича на 24.03.2021 г. Двама карантинирани ученика от 2 клас – контактни на близък. Карантината изтича на […]
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че към 15.03.2021 г. епидемичната обстановка е : Един карантиниран ученик от 1 клас – контактен на близък. Карантината изтича на 24.03.2021 г. Един карантиниран ученик от 2 клас – контактен на близък. Карантината изтича на […]
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че към 08.03.2021 г. епидемичната обстановка е : Един карантиниран ученик от 1 клас – контактен на близък. Карантината изтича на 10.03.2021 г. Един карантиниран ученик от 4 клас – контактен на близък. Карантината изтича на […]
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че към 01.03.2021 г. епидемичната обстановка е : Един карантиниран ученик от 1 клас – контактен на близък. Карантината изтича на 10.03.2021 г. Един карантиниран ученик от 4 клас – контактен на близък. Карантината изтича на […]
Уважаеми родители и ученици, Съгласно Графика на олимпиадите и състезанията през учебната 2020-2021 година, на 18.03.2021 г. от 12,00 часа ще се проведе Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ за ученици от I – ХII клас. За участие в състезанието е […]