Monthly Archives: септември 2020

CCF 000059 Ежеседмична справка заболеваемост Ежеседмична информация заболеваемост Ежеседмична справка заболеваемост Ежеседмична информация заболеваемост Ежеседмична информация заболеваемост Ежеседмична информация заболеваемост […]
Заявление-до-класния-ръководител-за-отсъствие-до-3-дни Заявление-до-директора-за-отсъствие-до-7-дни Заявление-за-отсъствие-поради-участие-в-състезания-концерти-и-други-официални-мероприятия Заявление-за-отсъствие-при-посещение-на-тренировки […]
Уважаеми родители, родителските срещи на първи клас ще се проведат по следния график: I а клас – 08.09.2020 г. (вторник) от 17,30 часа; I б клас – 09.09.2020 г. (сряда) от 17,30 часа; I в клас – 10.09.2020 г. (четвъртък) […]