Monthly Archives: август 2021

България, гр. Пловдив ул. Пряпорец № 1    тел./факс: 00359 32 678010    мобилен: 00359 898 699 309   e-mail: gignatov@forestjeans.com ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОСТАВКА НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА 2021-22 УЧЕБНА ГОДИНА НУ “Климент Охридски”, Гр.Пловдив ПОКУПКА НА УНИФОРМАТА: С цел, удобство при […]