На 19.08.2022 г. в гр. Пловдив Управителния съвет на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СВЕТИ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПЛОВДИВ” взе решение за провеждане на общо отчетно-изборно събрание на сдружението и на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ кани членовете на сдружението да участват в събранието, което ще се проведе на 29.09.2022 г. от 18 часа в сградата на НУ ”Климент Охридски” – гр. Пловдив, ул. “Пере Тошев”№ 2а, при следния дневен ред:

  1. Промяна в наименованието на Сдружението
  2. Избор на нови органи на управление;
  3. Изменение и допълнение на Устава на сдружение “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СВЕТИ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПЛОВДИВ”;
  4.  Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 19 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: /п/

                                                                    /Десислава Терзиева /

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *