България, гр. Пловдив ул. Пряпорец № 1    тел./факс: 00359 32 678010    мобилен: 00359 898 699 309   e-mail: gignatov@forestjeans.com ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОСТАВКА НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ОТ 01.12.22Г НУ “Климент Охридски”, Гр.Пловдив ПОКУПКА НА УНИФОРМАТА: 1. Във връзка със създаване на […]