Yearly Archives: 2024

На благотворителният Великденски базар, проведен в НУ „Климент Охридски“ бе събрана сумата от 3045,00 лева. Средствата ще бъдат използвани за модерна училищна среда съобразена с ДОС. Благодарим Ви! От СНЦ „За качествено образование за сигурна среда“ и ОС […]
Сдружение „За качествено образование в сигурна среда“ Обществен съвет към НУ „Климент Охридски“ и Училищното ръководство организират Благотворителен Великденски базар „За нашето училище, с любов“ на 30.04.2024 г. (вторник) от 12:00 часа. […]
Информираме всички родители на настоящи и бъдещи ученици за следното: При извършване на строителни дейности, във връзка с проект „Модернизация на образователна среда“, по Национален план за възстановяване и устойчивост НЯМА да бъде нарушаван учебния процес и класовете няма да […]