УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На благотворителният Великденски базар, проведен в НУ „Климент Охридски“ бе събрана сумата от 3045,00 лева. Средствата ще бъдат използвани за модерна училищна среда съобразена с ДОС.

Благодарим Ви!

От СНЦ „За качествено образование за сигурна среда“

и ОС