УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През учебна 2023-2024 година НУ „Климент Охридски“ ще реализира проект по Национална програма „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“2023.

Проектът предвижда сформиране на:

–       Приложни изкуства (І – ІV клас) – 12 участника

–       Духова музика (І – ІV клас) – 7 участника

–       Отбор по футбол – момчета (ІІ клас) – 15 участника

–       Отбор по баскетбол – смесени  (І – ІV клас) – 12 участника

Заниманията ще се провеждат в сградата на училището два пъти седмично (80 часа общо за учебната година).

Желаещите да се включат в групите, трябва да попълнят заявление и да го предадат в канцеларията на училището.  Заявлението може да изтеглите от тук.

Един ученик има право да бъде включен само в една група/отбор.