Родителски срещи за родители на ученици II смяна

Скъпи родители, заповядайта на родителската среща, на която ще се обсъждат ….