28.10.2019 г.

Във връзка с писмо № 9105-369/21.10.2019 г. на г-н Красимир Вълчев,
министър на образованието и науката ви уведомяваме, че :
28.10.2019 година ще бъде неучебен, но присъствен ден за учениците.
Децата ще са ангажирани от 09,00 часа до 12,00 часа.
Ще се проведе спортен празник.
Организацията за 04.11.2019 година (в случай на евентуален балотаж на 03.11.2019 г.)
ще е аналогична.