Родителски срещи

На 10.09. 2019г. от 17:30 часа ще са родителските срещи на I а,б, II б, IV б,в класове.

На 17.09.2019г. от 17:30 часа ще са родителските срещи на II а,в, III а,б,в класове.

Очакваме Ви.