Отново на училище

На 02.05. се възстановяват учебните занятия.
Първа смяна са I, II и IVб клас.
В дните на външните оценявания – 9, 10, 14 и 16 май четвърти клас са първа смяна, а втори клас – втора смяна.