Организация за 28.10.2019 г.

Във връзка с писмо № 9105-369/21.10.2019 г. на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
ви уведомяваме, че:
28.10.2019 година ще бъде неучебен, но присъствен ден за учениците.
Децата ще са ангажирани от 09,00 до 12,00 часа.
Ще се проведе спортен празник.
Организацията на 04.11.201