Обучения

Информация за провеждане на педагогическа квалификация:

  1. Тема на обучението: „Емоционална компетентност“
  2. Място на проевждане: с. Чифлик, гр. Троян
  3. Период на провеждане – 17.06.2022 г.
  4. Начален и краен час – 9:00 ч. – 17:00 часа
  5. Наименование на обучителната организация – „Евроклас-консулт“ ЕООД
  6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 21