Колектив

Димитър Стефанов – директор

Жанина Костова – заместник – директор, учебна дейност

 

Класни ръководители 20-21:

І клас

ІА клас – Юлия Череджийска
ІБ клас – Елена Трифонова
ІВ клас – Станка Аврамова

ІІ клас

ІІА клас – Красимира Димитрова
ІІБ клас – Невена Алексиева

ІІІ клас

ІІІА клас – Виолета Радева
ІІІБ клас – Емилия Спасова
ІІІВ клас – Павлина Бързакова

ІV клас

ІVА клас – Теодора Танева
ІVБ клас – Стефка Кусева
ІVВ клас – Петя Илиева

Специалисти:

Музика – Елена Драганова
Изобразително изкуство – Тодор Маджев
Физическо възпитание и спорт –
Галина Христоскова

Учители в групи ЦДО:

1 клас – Лилия Крумова, Деяна Канева, Васка Маркова

2 клас – Катя Стойчева,Христина Кузмова

3 клас – Виктория Виденова – Теленчева,Гюлфа Гази

4 клас – Петя Станкова, Мария Илиева

 

Персонал:

ЗАС – Юлия Калпакова
Счетоводител – Емилия Георгиева
Работник ремонт и поддръжка – Георги Иванов
Чистач – Милена Видева
Чистач – Атанаска Стаменова
Чистач – Виолетка Милушева