Колектив

Димитър Стефанов – директор

Жанина Костова – заместник – директор, учебна дейност

Класни ръководители за учебната 2023-2024 година:

I клас

ІА клас – Красимира Димитрова
IБ клас – Христина Кузмова

ІI клас

А клас – Виолета Радева
ІIБ клас – Емилия Спасова
В клас – Павлина Бързакова

ІІI клас

ІIІА клас – Теодора Танева
ІIІБ клас – Стефка Кусева
ІIІв клас – Петя Романова-Илиева

ІV клас

ІVА клас – Юлия Череджийска
ІVБ клас – Елена Светлова-Трифонова

ІVв клас – Станка Аврамова

Специалисти:

Музика – Елена Драганова
Физическо възпитание и спорт – Галина Христоскова

Учители в групи ЦОУД:

1 клас – Мариана Козарска, Таня Колева

2 клас – Виктория Виденова – Теленчева, Деяна Канева, Христина Хаджиева

3 клас – Мария Илиева, Гюлфа Гази, Петя Станкова

4 клас -Василена Шаханова, Васка Ванцова, Галина Нейкова

Персонал:

Счетоводител – Емилия Георгиева
ЗАС – Теодора Христова
Работник ремонт и поддръжка – Георги Иванов
Чистач – Милена Видева
Чистач – Атанаска Стаменова
Чистач – Виолетка Милушева