Колектив

Димитър Стефанов – директор

Жанина Костова – заместник – директор, учебна дейност

Класни ръководители 22-23:

І клас

ІА клас – Виолета Радева
ІБ клас – Емилия Спасова
ІВ клас – Павлина Бързакова

ІІ клас

ІІА клас – Теодора Танева
ІІБ клас – Стефка Кусева
ІІв клас – Петя Романова-Илиева

ІІІ клас

ІІІА клас – Юлия Череджийска
ІІІБ клас – Елена Светлова-Трифонова

IІІв клас – Станка Аврамова

ІV клас

ІVА клас – Красимира Димитрова
ІVБ клас – Невена Алексиева

Специалисти:

Музика – Елена Драганова
Изобразително изкуство – Тодор Маджев
Физическо възпитание и спорт – Галина Христоскова

Учители в групи ЦДО:

1 клас – Виктория Виденова – Теленчева, Деяна Канева, Христина Хаджиева

2 клас – Мария Илиева, Гюлфа Гази, Петя Станкова

3 клас -Лилия Крумова, Васка Маркова, Христина Кузмова

Персонал:

Счетоводител – Емилия Георгиева
ЗАС – Теодора Христова
Работник ремонт и поддръжка – Георги Иванов
Чистач – Милена Видева
Чистач – Атанаска Стаменова
Чистач – Спаска Дардова