Колектив

Елена Светлова-Трифонова – временно изпълняващ длъжността директор

Родена през 1964 г. в Пловдив. Завършила е Пловдивския университет специалност „Начална училищна педагогика“.
От 1990 г. е учител в начално училище „Климент Охридски“. Автор е на 2 сборника по математика за 3. и 4. клас.
От месец ноември 2007 г. е директор на начално училище „Климент Охридски“.

Класни ръководители 18-19:

І клас

ІА клас – Виолета Радева
ІБ клас – Емилия Спасова
ІВ клас – Павлина Бързакова

ІІ клас

ІІА клас – Теодора Танева
ІІБ клас – Стефка Кусева
ІІВ клас – Петя Илиева

ІІІ клас

ІІІА клас – Любомира Димова
ІІІБ клас – Деяна Канева
ІІІВ клас – Станка Аврамова

ІV клас

ІVА клас – Галина Стоянова
ІVБ клас – Красимира Димитрова
ІVВ клас – Невена Алексиева

Специалисти:

Музика – Елена Драганова
Изобразително изкуство – Тодор Маджев
Физическо възпитание и спорт –
Галина Христоскова

Учители в групи ЦДО:

1 клас – Марияна Томанова, Петя Станкова

2 клас – Катя Стойчева, Юлия Череджийска

3 клас – Румен Стоянов, Таня Атанасова

 

Персонал:

ЗАС – Юлия Калпакова
Счетоводител – Емилия Георгиева
Работник ремонт и поддръжка – Георги Иванов
Чистач – Милена Видева
Чистач – Атанаска Стаменова
Чистач – Виолетка Милушева