Колектив

Елена Светлова-Трифонова – временно изпълняващ длъжността директор

Родена през 1964 г. в Пловдив. Завършила е Пловдивския университет специалност „Начална училищна педагогика“.
От 1990 г. е учител в начално училище „Климент Охридски“. Автор е на 2 сборника по математика за 3. и 4. клас.
От месец ноември 2007 г. е директор на начално училище „Климент Охридски“.

 

Класни ръководители 19-20:

І клас

ІА клас – Красимира Димитрова
ІБ клас – Невена Алексиева

ІІ клас

ІІА клас -Виолета Радева
ІІБ клас – Емилия Спасова
ІІВ клас – Павлина Бързакова

ІІІ клас

ІІІА клас – Теодора Танева
ІІІБ клас – Стефка Кусева
ІІІВ клас – Петя Илиева

ІV клас

ІVА клас – Юлия Череджийска
ІVБ клас – Деяна Канева
ІVВ клас – Станка Аврамова

Специалисти:

Музика – Елена Драганова
Изобразително изкуство – Тодор Маджев
Физическо възпитание и спорт –
Галина Христоскова

Учители в групи ЦДО:

1 клас – Марияна Томанова, Лилия Крумова

2 клас – Катя Стойчева,Христина Кузмова

3 клас – Румен Стоянов,Гюлфа Гази

4 клас – Петя Станкова, Мария Илиева

 

Персонал:

ЗАС – Юлия Калпакова
Счетоводител – Емилия Георгиева
Работник ремонт и поддръжка – Георги Иванов
Чистач – Милена Видева
Чистач – Атанаска Стаменова
Чистач – Виолетка Милушева