България, гр. Пловдив ул. Пряпорец № 1    тел./факс: 00359 32 678010    мобилен: 00359 898 699 309   e-mail: gignatov@forestjeans.com ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОСТАВКА НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА 2021-22 УЧЕБНА ГОДИНА НУ “Климент Охридски”, Гр.Пловдив ПОКУПКА НА УНИФОРМАТА: С цел, удобство при […]
Уважаеми родители, Задължителната униформа за учениците от НУ „Климент Охридски“ се състои от блуза с къс ръкав и блуза с дълъг ръкав в цвят оранжев с емблемата на училището. Можете да избирате в два варианта. 1. Блузи от памучно трико […]
Уважаеми родители, информираме ви, че записването на приетите ученици в I ще се осъществи съгласно следния график: на 15.06.2021 г. от 9:30 до 17:00 часа; от 16.06.2021 г. до 22.06.2021 г. – от 09:00 до 16:30 часа. Обръщаме ви внимание, че […]
На 09.06.2021 г. от 9:00 часа до 17:00 часа в СУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ №53, можете да се запознаете с проверените и оценени писмени работи по български език и литература и математика от националното […]
ВАЖНО! Уважаеми родители, Във връзка с провеждането на НВО Х клас  дните 16.06.2021 г. и 18.06.2021 г. са неучебни. На посочените дати няма да се провеждат проектни дейности и занимания по интереси в училище ! […]
Уважаеми родители и ученици, във връзка с провеждане на ДЗИ дните 19.05.2021 г. и 21.05.2021 г. са неучебни. Съгласно заповед № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на МОН 25.05.2021 г. е неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности. Уважаеми родители […]