УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На основание Писмо 9105-382 от 05.11.2021 на МОН и Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със Заповед  РД-01-911 от 08.11.2021 г. на МОН е прието: Т.3.1 от Писмото – „За последващо включване […]
Уважаеми родители, Във връзка с провеждането на избори за Президент на Р България и Народно събрание, учебният процес на 15.11.2021 г. (понеделник) в НУ „Климент Охридски“ ще се осъществи в електронна среда от разстояние, съгласно заповед на директора на […]
Уважаеми родители, В рубрика „COVID-19“ в сайта на училището е качена Декларация (Приложение № 2) за тестване на вашите деца с антигенни тестове за COVID-19. Срок за попълване 08.11.2021 г. 10:00 ч. Може да я изпратите на имейла на училището […]
Уважаеми родители и ученици, Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от […]
Във връзка с изпълнение на Заповед на Министъра на образованието и науката за преминаване на паралелки в ОРЕС на ротационен принцип от 22.10.2021 г. до 04.11.2021 г., Ви предоставяме графика на училището за обучение на учениците. […]
Уважаеми родители, Скъпи колеги, Мили ученици, Нека 15-ти септември да бъде най-вълнуващият ден за Вас, защото всичко започва от знанието! Успешна учебна година, изпълнена с много хубави емоции, съчетани с хиляди усмивки. […]