СЪОБЩЕНИЕ

Информираме всички родители на настоящи и бъдещи ученици за следното:

При извършване на строителни дейности, във връзка с проект „Модернизация на образователна среда“, по Национален план за възстановяване и устойчивост НЯМА да бъде нарушаван учебния процес и класовете няма да бъдат местени в други учебни заведения.

Това е изискването при обявената Обществена поръчка за изпълнител на проекта.

От училищното ръководство