Съобщение за неучебни дни

Уважаеми родители и ученици,

19.05.2023 г. – неучебен ден, провеждане на Държавен зрелостен изпит;

22.05.2023 г. – неучебен ден, определен със заповед на Кмета на Община Пловдив;

23.05.2023 г. – неучебен ден, провеждане на втори Държавен зрелостен изпит;

24.05.2023 г. – Официален празник – Ден на славянската писменост и култура;

25.05.2023 г. – неучебен ден.

На 26.05.2023 г. ще се провеждат редовни учебни занятия.