Смени на обучение месец Февруари

На 01.02.2021 г. и 02.02.2021 г. учениците ще учат със седмично разписание за I учебен срок;

03.02.2021 г. – междусрочна ваканция;

От 04.02.2021 г. учениците ще учат със седмично разписание за II учебен срок;

Смените на обучение са както следва :

I смяна:

Iа, Iб, Iв, IIб, IVа, IVб, и IVв клас

ГЦОУД 3-1 в занимални на ул. „Прилеп“

ГЦОУД 3-2 в занимални на ул. „Прилеп“

ГЦОУД IIа

II смяна:

IIIа, IIIб, IIIв и IIа клас

ГЦОУД Ia

ГЦОУД Iб

ГЦОУД Iв

ГЦОУД IIб

ГЦОУД 4-1 в занимални на ул. „Прилеп“

ГЦОУД 4-2 в занимални на ул. „Прилеп“

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *