Промяна смени на обучение

От 30.09.2019 г. (понеделник) се променят смените на обучение: I смяна – Ia, Iб, IIIа, IIIб, IIIв, IVб и IVб клас; II смяна – IIа, IIб, IIв и IVа клас. Учим с програма за месец Октомври!