Програми

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

I смяна

  1 – 2   клас 3 – 4 клас
1. 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40
2. 9.00  – 9.35 9.00 – 9.40
3. 9.50  – 10.25 9.50 – 10.30
4. 10.40 – 11.15 10.40 – 11.20
5. 11.30 – 12.05 11.30 – 12.10
6. 12.20 – 12.55 12.20 – 13.00

II смяна

  2   клас 3 – 4 клас
1. 13.15 – 13.50 13.15 – 13.55
2. 14.05 – 14.40 14.05 –  14.45
3. 15.05 – 15.40 15.05  – 15.45
4. 15.55 – 16.30 15.55– 16.35
5. 16.45 – 17.20 16.45 – 17.25
6. 17.35 – 18.10 17.35 – 18.15

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ І КЛАС

11:20-12:55-консултации с ученици, диагностициране и насърчаване постиженията на учениците, срещи и разговори с родители.
12:55-13:30 -Организиран отдих и спорт
13:30-14:05 – Организиран отдих и спорт
14:05-14:40 -Самоподготовка
14:40-15:05 -междучасие
15:05-15:40 -Самоподготовка
15:40-15:55 -междучасие
15:55-16:30 -Занимания по интереси
16:30-16:40 -междучасие
16:40-17:20 -Занимание по интереси

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ ІІ КЛАС
І смяна
7:30-8:00 -срещи и разговори с родители
8:00-8:35 -Самоподготовка
8:35-8:50 -междучасие
8:50-9:25 -Самоподготовка
9:25-10:00 -междучасие
10:00-10:35 -Занимание по интереси
10:35-11:10 -Занимание по интереси
11:10-11:45 – Организиран отдих и спорт
11:45-12:20 – Организиран отдих и спорт
12:20-13:30 -консултации с ученици, диагностициране и насърчаване постиженията на учениците,срещи и разговори с родители

ІІ смяна
11:20-12:55-консултации с ученици, диагностициране и насърчаване постиженията на учениците,срещи и разговори с родители.
12:55-13:30 – Организиран отдих и спорт
13:30-14:05 – Организиран отдих и спорт
14:05-14:40 – Самоподготовка
14:40-15:05 – междучасие
15:05-15:40 – Самоподготовка
15:40-15:55 – междучасие
15:55-16:30 – Занимание по интереси
16:30-16:40 – междучасие
16:40-17:20 – Занимание по интереси

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ ІІІ КЛАС
І смяна
7:30-8:00 -срещи и разговори с родители
8:00-8:40 – Самоподготовка
8:40-8:50 – междучасие
8:50-9:30 – Самоподготовка
9:30-9:40 – междучасие
9:40-10:20 – Занимание по интереси
10:20-11:00 – Занимание по интереси
11:00-11:40 – Организиран отдих и спорт
11:40-12:20 – Организиран отдих и спорт
12:20-13:30 -консултации с ученици, диагностициране и насърчаване постиженията на учениците,срещи и разговори с родители

ІІ смяна
11:20-12:55-консултации с ученици, диагностициране и насърчаване постиженията на учениците,срещи и разговори с родители.
12:55-13:35 – Организиран отдих и спорт
13:35-14:15 – Организиран отдих и спорт
14:15-14:55 – Самоподготовка
14:55-15:05 – междучасие
15:05-15:45 – Самоподготовка
15:45-16:00 – междучасие
16:00-16:40 – Занимание по интереси
16:40-17:20 – Занимание по интереси