Организация за 04.11.2019 г. и промяна на смени на обучение

На 04.11.2019 година се променят смените на обучение : I смяна – 1а, 1б, 2а, 2б, 2в и 4а клас. II смяна – 3а,3б, 3в, 4б и 4 в клас. За учениците от първа смяна учебните занятия на 04.11.2019 г. ще започнат в 09,00 часа.