Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020 2021 година МОН

Неучебни дни 2020 2021 съгласно заповед № РД 10 580 от 09.09.2020 г. на директора