ВАЖНО!!! ЗА ВАС РОДИТЕЛИ!

Във връзка с чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца Ви информираме, че служебните бележки за еднократната помощ за учениците от I до IV клас за новата 2023/2024 учебна година ще се издават от 14.06.2023 г.