ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че обучението на учениците в периода 22.03. 2021 г. – 31.03.2021 г. (вкл.) ще се осъществява в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, по следния график:

Преди обед – учебни часове:

Час Начало: Край:
1. 9:00 часа 9:20 часа
2. 9:35 часа 9:55 часа
3. 10:10 часа 10:30 часа
Голяма почивка 10:30 часа 10:50 часа
4. 10:50 часа 11:10 часа
5. 11:25 часа 11:45 часа
6. 12:00 часа 12:20 часа

Следобед – в ГЦОУД:

Час Час по: Начало: Край:
1. ООФА – консултации и проектни дейности 13:00 часа 13:20 часа
2. ООФА – консултации и проектни дейности 13:30 часа 13:50 часа
3. Самоподготовка 14:00 часа 14:20 часа
4. Самоподготовка 14:30 часа 14:50 часа
Голяма почивка 14:50 часа 15:10 часа
5. Занимания по интереси 15:10 часа 15:30 часа
6. Занимания по интереси 15:40 часа 16:00 часа

Седмичното разписание за първокласниците остава непроменено.

С промените в седмичното радписание за II, III и IV клас ще бъдете запознати от класните ръководители.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *