Бюджет

https://ohridski.net/wp-content/uploads/2021/01/

Отчет-за-касово-изпълнение-на-бюджета-към-31.12.202

0-г..pdf Изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2020

Бюджет-2020-година.pdf

Изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Бюджет

Отчет четвърто тричесечие 2019 г.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

06_2019.ppt

05_2019

03_2019

12_2018

9_2018

6_2018

3_2018

Budget 2018

12_2017

9_2017

6_2017

3_2017

бюджет 2017

12_2016

Отчет на бюджет 9_2016

6_2016

3_2016

Бюджет 2016