Днес е 24 юни 2019 г.


Програма за предоставяне на равни възможности (PDF 364kb)

Програма за превенция на ранното напускане18-19 (PDF 364kb)

Процедура за присъждане на награда - Ученик на годината.pdf (PDF 364kb)

Заявление за отсъствие при посещение на тренировки.pdf (PDF 364kb)

Заявление за отсъствие поради участие в състезания, концерти и други официални мероприятия.pdf (PDF 364kb)

Заявление до класния ръководител за отсъствие до 3 дни.pdf (PDF 364kb)

Заявление до директора за отсъствие до 7 дни.pdf (PDF 364kb)

Правилник за дейността на училището (PDF 364kb)

Годишен план на училището 18-19 (PDF 364kb)

Годишна програма за ЦДО - 2018-2019 (PDF 364kb)

Етичен кодекс (PDF 364kb)

Мерки за повишаване качеството на образование и възпитание (PDF 364kb)

Организация на учебния ден (PDF 364kb)

План отпадане 2017-2018 (PDF 364kb)

Правила излизане 17-18 (PDF 364kb)

Програма за предоставане на ранни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи (PDF 364kb)

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ (PDF 364kb)

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ (PDF 364kb)

Стратегия за развитие на училището 2018-2019 (PDF 364kb)


Програми
   Гласувайте за този сайт в BGtop.net - Топ класацията на българските сайтове!!!