Днес е 16 декември 2018 г.


Програма за предоставяне на равни възможности (PDF 364kb)

Програма за превенция на ранното напускане (PDF 364kb)

Програма за превенция на ранното напускане (PDF 364kb)

Процедура за присъждане на награда - Ученик на годината.pdf (PDF 364kb)

Заявление за отсъствие при посещение на тренировки.pdf (PDF 364kb)

Заявление за отсъствие поради участие в състезания, концерти и други официални мероприятия.pdf (PDF 364kb)

Заявление до класния ръководител за отсъствие до 3 дни.pdf (PDF 364kb)

Заявление до директора за отсъствие до 7 дни.pdf (PDF 364kb)

Правилник за дейността на училището (PDF 364kb)

Годишен план на училището 18-19 (PDF 364kb)

Годишна програма за ЦДО - 2018-2019 (PDF 364kb)

Етичен кодекс (PDF 364kb)

Мерки за повишаване качеството на образование и възпитание (PDF 364kb)

Организация на учебния ден (PDF 364kb)

План отпадане 2017-2018 (PDF 364kb)

Правила излизане 17-18 (PDF 364kb)

Програма за предоставане на ранни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи (PDF 364kb)

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ (PDF 364kb)

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ (PDF 364kb)

Стратегия за развитие на училището 2018-2019 (PDF 364kb)


Програми
   Гласувайте за този сайт в BGtop.net - Топ класацията на българските сайтове!!!