Днес е 20 юли 2019 г.


01 май 2019г.  09:51ч.

Отново на училище


На 02.05. се възстановяват учебните занятия.
Първа смяна са I, II и IVб клас.
В дните на външните оценявания - 9, 10, 14 и 16 май четвърти клас са първа смяна, а втори клас - втора смяна.


- Назад -