Днес е 20 юли 2019 г.


23 април 2019г.  22:15ч.

Обявяване на неучебни дни


Уважаеми родители,
във връзка със заповед на РЗИ за временно спиране на експлоатацията на НУ "Климент Охридски", обявявам дните 23, 24 и 25.04.2019г.  за неучебни.
Очакваме децата на 30.04. за екскурзиите в обявените Ви часове.
Родителската среща за бъдещите първокласници остава утре, 24.04. от 17:30 часа.


- Назад -