Днес е 20 юли 2019 г.


01 март 2019г.  15:36ч.

Смени на обучение м. март


Напомняме, че 04.03.2019г. е почивен ден.
Смените за обучение от 05.03. са следните:
I смяна - I клас, II клас и IVа клас.
II смяна - III клас, IVб и IVв клас.
Хубави празници!


- Назад -