Днес е 24 юни 2019 г.


01 февруари 2019г.  09:46ч.

Изпит за ученици самостоятелна форма на обучение


Във връзка със заповед № РД-10-182/02.01.2019г. на директора на училището ще се проведе комплексен изпит за ученици в 1 клас самостоятелна форма на обучение:
Дата на провеждане - 04.02.2019 г.;
Място на провеждане - занималня уч. сграда;
Начален час - 14,00 часа;
Срок и място за оповестяване на резултата - 05.02.2019 г., дирекция.- Назад -