Днес е 24 юни 2019 г.


21 януари 2019г.  15:35ч.

Грипна ваканция


Във връзка с предписание с изх. №11-4/21.01.2019г. от д-р Ваня Танчева - Манчева, директор на Регионална здравна инспекция, на основание чл. 105 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019г. до 25.01.2019г. включително.


- Назад -