Днес е 22 април 2019 г.


29 септември 2018г.  19:57ч.

Смяна на смените


Напомняме, че от 01.10.2018г. се сменят смените на обучение.
І смяна ще са І, ІІІ и ІVв клас, а ІІ смяна - ІІ, ІVа и ІVб класове.


- Назад -