Днес е 24 юни 2019 г.


13 септември 2018г.  22:19ч.

Откриване на учебната година


Тържеството за откриване на учебната година ще започне точно в 9:00 часа.
Родителските срещи за II, IIIб и IV клас ще са на 18.09. от 17:30 часа.
От 14.09. можете да записвате храна за следващата седмица.
Медицинските документи можете да носите при сестрата на 14. и 18. 09.


- Назад -