Днес е 22 април 2019 г.


07 май 2018г.  15:15ч.

Промяна в смените на обучение


Във връзка с предстоящото провеждане на НВО на ІV клас на 10.05 и в седмицата 14-18.05.2018г.
ІV клас ще учат І смяна, а ІІ клас - ІІ смяна.
От името на четвъртокласниците благодарим за проявеното разбиране.


- Назад -