Днес е 26 май 2019 г.


28 април 2018г.  18:02ч.

Неучебен ден


Според Годишен план за дейността на училището на 30.04.2018г. ще се проведе спортен празник.
Начало - 9:30 часа.
01.05. е почивен ден.
От 02.05. се сменят смените - І смяна ще са І, ІІ и ІVв класове.


- Назад -