Днес е 24 юни 2019 г.


01 март 2018г.  23:22ч.

Неучебен ден


Напомняме, че 05.03.2018г. е почивен ден.
От 06.03.2018г. І смяна са І, ІІ и ІVа клас.


- Назад -